Выйти

Да Нет
Муздак көлөкөлөр
Муздак көлөкөлөр
Описание
Улуту кыргыз, жарандыгы Шотландиялык жазуучу кызыбыз  ШАХСАНЕМ Мюррэйдин бул роман-триллери айтылуу “Кансыз согуштун” акыркы жылдарындагы окуяларды чагылдырган керемет китеп экен. Мындай чыгарма менен котормочулук жаатында иштөө мага зор эстетикалык жана психологиялык ырахат алып келди.
Өткөн кылымдын акыркы 10-15 жылдары аралыгындагы күрдөөлдүү дүйнөлүк өзгөрүүлөр менен кошо, инсандардын керт башына келген тагдырларындагы чукул бурулуштар,  адамдын бүйүрүн кызыткан окуялар чыгармада таасын сүрөттөлгөн. Шпиондук жана чалгын иштериндеги айоосуз кагылышуулар, ошону менен бирге, көп катмардуу окуяларга жык толгон сүйүү темасы психологиялык жандуу көркөм каражаттар менен берилгендиги суктандырбай койбойт.
Год: 2015
Похожие