Выйти

Да Нет
Малкиши (Аңгемелер)
Описание
Азыркы жаштардын акыл-эсин тышкы күчтөр электрондук талкалоону күчөтүп барат. Азыр эле малдан айырмасыз “малжаштар” көбөйдү, алардын балдары, укум-тукуму – кыргыз улуту, мамлекети кандай болот? Жок болуп кетүүсү толук мүмкүн... автор ушул аңгемесинде кыска, терең ой салат.
Похожие