Выйти

Да Нет
Математика. 5-класс
Математика. 5-класс
Описание
Кыдыралиев С. К, Урдалетова А. Б., Дайырбекова Г. М.

Китеп окуучулардын ой жүгүртүүсүн, логикасын, тактык жана тапкычтыгын өркүндөтүүгө багытталган.
Китептин өзгөчөлүгү — турмуштан, айлана-чөйрөдөн алынган көптөгөн маселелерди чечүүдө мектепте окутулган математикалык теориянын колдонулушу.
Год: 2016
Похожие