Выйти

Да Нет
Музыка. 4-класс. Мугалимдер үчүн усулдук колдонмо
Музыка. 4-класс. Мугалимдер үчүн усулдук колдонмо
Описание
Бул мугалимдерге арналган усулдук колдонмодо М. Касей, К. Шамбетова, А. Шакирова, Б. Эсенгуловдор тарабынан «Музыка» боюнча түзүлгөн окуу программасынын жана ку р ри кулумдун негизинде жазылган 4-класстын окуу китеби боюнча сабак өтүүнүн иштел-мелери жана ноталык хрестоматиясы камтылды.Усулдук колдонмо башталгыч мектептин 4-классы боюнча сабак берген мугалимдерге арналат.
Год: 2015
Похожие