Выйти

Да Нет
Көркөм өнөр. Башталгыч мектептин 4-классы үчүн окуу китеби
Көркөм өнөр. Башталгыч мектептин 4-классы үчүн окуу китеби
Описание
Акматов Д. А., Багдасарян А. А.

Бул окуу китебинде балдарды сүрөт тартуунун ыкмалары менен тааныштырып, алардын дүйнө таанып-билүү шыгын арттырууга багыт берүүчү сабактар топтоштурулду.
Год: 2015
Похожие