Выйти

Да Нет
Адабий окуу, 4-класс
Адабий окуу, 4-класс
Описание
С. Рысбаев, К. Ибраимова, Б. Абдухамидова

Бул китепте Ата Мекен, эне тили, табият, адеп-ахлак темаларын камтыган ырлар, аңгемелер, жомоктор, уламыштар, макаллакаптар, ошондой эле кыргыз акын-жазуучулары менен дүйнө элдеринин жазуучуларынын чыгармалары топтолду.
Год: 2015
Похожие