Выйти

Да Нет
Кан менен вазир
Кан менен вазир
Описание
«Бир убакта кан өзүнүн вазирине ачуусу келип өлтүрмөкчү болот. Кандай кылып өлтүрөйүн деп ойлоп, үч каздын учуп баратканын көрүп...»
Год: 2017