Выйти

Да Нет
Абылай жетим
Абылай жетим
Описание
«Илгери бир заманда бир кемпирдин чалы өлүп, эки жашар эркек баласы калып, эптеп күн көрүшүп, бала он эки жашка келиптир...»
Год: 2017