Выйти

Да Нет
Таан падыша
Таан падыша
Описание
«Илгери, илгери бир кемпирдин жалгыз баласы оокат-турмушу начар болгондуктан, кырманда кылтак салып жүрчү экен. Бир күнү кылтагына таан түшүп калат...»
Год: 2017