Выйти

Да Нет
Камыр балбан
Камыр балбан
Описание
«Мурунку өткөн заманда баласыз кемпир-чал болгон экен. Бир күнү кемпир камыр жуурганда: “Алда кудай ай, ушул менин камырым бала болуп калсачы” деп арманын айтып, тышка, чыгат...»
Год: 2017