Выйти

Да Нет
Каардуу хан
Каардуу хан
Описание
«Илгери бир хан элине абдан ырайымсыздык менен карап, алтымыш жашка чыкканча перзент көрбөйт. Мунун карамагында эки вазир болот...»
Год: 2017