Выйти

Да Нет
Жээренченин баласы
Жээренченин баласы
Описание
«Жээренченин баласы өтө жоош экен. Жаныбек хан Жээренчеге:
-Жакшыдан жаман туулабы?-деп айтат. Анда Жээренче:
-Жакшыдан жаман туулбайт,-дейт...»
Год: 2017