Выйти

Да Нет
Рум падыша, Турум падыша
Рум падыша, Турум падыша
Описание
«Илгери, илгери бир Турум деген падышанын баласы куш салып кечинде үйүнө кайра келатса, ак тайлак минген бир кыз алдынан чыгат...»
Год: 2017