Выйти

Да Нет
Достук
Достук
Описание
«Илгери-илгери бир кашкулак менен бир үпүп экөө кыйышпас дос болушуп, бири-бирине касташпоого убада кылышып, ант беришип, дайым бир жүрүшөт...»
Год: 2017