Выйти

Да Нет
Арстан күчүгүн асыраган мышык
Арстан күчүгүн асыраган мышык
Описание
«Бир мышык каңгып жүрүп өлүп жаткан арстанга жолугат да, анын жетим калган күчүгүн бооруна кысып, эмизип асырап алат...»
Год: 2017