Выйти

Да Нет
Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр
Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр
Описание
«Жолборс, карышкыр, түлкү, аюу - төртөө жолдош бодду. Тапканын ортого салып, оокат кылмакка убада кылышты. Анан келе жатышып алар төөгө кезигишти. Төөнү да “бизге жолдош бол” деп төртөө кошуп алды...»
Год: 2017