Выйти

Да Нет
Күкүк менен зейнеп
Күкүк менен зейнеп
Описание
«Илгери илгери бир куш жыгачтын башына уя салып, эки балапан чыгарат. Ал балапандарынын биринин аты Күкүк, экинчисинин аты Зейнеп экен. Балапандар бат эле чоңоюп, уядан учууга жакындап калат. Учуп кетүү алдында Күкүк менен Зейнеп даярдык көрүп, алмак-салмак канаттарын күүлөп, машыга баштайт...»
Год: 2017