Выйти

Да Нет
Эки улак
Эки улак
Описание
«Ак улак менен кара улак ары жүгүрүп, бери жүгүрүп жан-жагын карап секирет. Бир жагында калың бадал, бир жагында калың тикен, эч кандай кой-эчки көрүнбөйт...»
Год: 2017