Выйти

Да Нет
Булардын кайсынысы чоң
Булардын кайсынысы чоң
Описание
«Алабаш деген чалдын жалгыз карала өгүзү болуптур. Өгүздү дайыма өзү бакчу. Күндөрдүн биринде Алабаш узак жолго камынып, улуу баласына: Сен өгүзгө убактысы менен жем-чөп бергин,-деп кичүү баласына...»
Год: 2017