Выйти

Да Нет
Түлкү менен карышкыр
Түлкү менен карышкыр
Описание
«Бир күнү түлкү куйругун булактатып, тилин саландатып, ээн жерде келе жатып, жалгыз аяк жолдун таманында жаткан койдун куйругун көргөндө кубанып кетти...»
Год: 2017