Выйти

Да Нет
Көнөчөк кийген түлкү
Көнөчөк кийген түлкү
Описание
«Илгери бир кемпир-чал болуп, алардын жалгыз кара ую бар экен. Уюн саап, сүтүн ичип, каймагын каттама кылып жеп күн көрүшчү...»
Год: 2017