Выйти

Да Нет
Мышык менен чычкандар
Мышык менен чычкандар
Описание
«Мышыктын карылыгы жетип, чычкан алып жешке кудурети келбей калды. Ал ойлонуп олтуруп, анан чычкандарга барды да...»
Год: 2017