Выйти

Да Нет
Ач карышкыр
Ач карышкыр
Описание
«Чоң суунун боюн жеке ээлеп, ошол жерде оюна келгенин кылган, жолукканды тытып, моокусу канган көк жал болуптур. Ошол суунун боюн ээлегенине элүү жыл болот. Бирок топук кылып тойбой, акыры “ач карышкыр” деген атка конуптур...»
Год: 2017