Выйти

Да Нет
Аюу менен чиркей
Аюу менен чиркей
Описание
«Дөбөдөй болгон чоң аюу муштумдай болгон коёнду кармап алып, эч бир жазыгы жок байкушту кулагынан чойгулап кыйнайт. Өлүмгө жеткирбесе да эсин оодарганга чейин алпарат...»
Год: 2017