Выйти

Да Нет
Сулуу келин
Сулуу келин
Описание
«Бир жигиттин түшүнө ай десе аркы жок, күн десе көркү жок сулуу кыз кирет. Ошо сулууну табам деп ал жигит...»
Год: 2017