Выйти

Да Нет
Карышкырдын камкордугу
Карышкырдын камкордугу
Описание
«Илгери, илгери бир кан болуптур. Анын, үч баласы болуптур. Балдарынын аттары бир бирине уйкаш экен. Улуу баласынын аты- Ормон, ортончу баласыныкы - Коргон, кичүү баласыныкы - Болгон экен. Балдары күн сайын бак-дарактарды кайтарышса да, күн сайын бактан бирден алма жоголо берет...»
Год: 2017