Выйти

Да Нет
Асыл таш
Асыл таш
Описание
«Качандыр мындан нечен кылым мурун кыргыздын улуу тоосунун эки капчыгайын ээлеп жанаша жашаган эки байдын толгон малы бар экен. Байлар бирин бири жакшы көрбөй: “Ушунун малын мен ээлеп калсам” деп, экөө тең өз ичинен ойлоп жүрдү...»
Год: 2017