Выйти

Да Нет
Алтын шакек
Алтын шакек
Описание
«Илгери, илгери бир чалдын жалгыз баласы бар экен. Бир күнү чал “баламды бир сынайынчы” деп, жыйырма тыйын берип базарга жиберет. Ал барып беш тыйынга күчүк, беш тыйынга мышык, беш тыйынга короз жана беш тыйынга жыландын баласын сатып алып үйүнө келет...»
Год: 2017