Выйти

Да Нет
Арман ай
Арман ай
Описание
«Илгери, илгери бир карыя киши басса-турса эле “арман ай” деп жүрчү экен. Бул карыянын топ бузар курдашы болуптур. Бир күнү ошол курдашы...»
Год: 2017