Выйти

Да Нет
Макмут
Макмут
Описание
«Илгери бир Макмут деген киши отуз эчкиси менен аялы экөө оокат кылуучу экен. Ал киши ар күнү эртең менен мөөнгө жуурат куюп алып, эчкисин жайып кетет...»
Год: 2017