Выйти

Да Нет
Тоолор чакырыгы
Описание
Романда 1941-1945–жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуш учуру, оорук, жеңиш жана 60– жылдарга чейинки элдин турмушу чагылдырылган. Жазуучунун калемине таандык өзгөчөлүк – романдагы адам фактору катышкан ар кандай окуялардагы ички жана тышкы кагылыштарды жогорку нравалык жана терең философиялык ойго кандыргандыгында, көркөм деңгээлин кадимки турмушта болуп өткөндөй сүрөттөгөндүгүндө, эстетикалык табитинин бийиктигинде. Китеп окурман журттун кеңири чөйрөсүнө багытталган.
Похожие